Portada Cançons d'innocència i d'experiència
mostrant els dos estats contraris de l'ànima humana

Introducció ....6

CANÇONS D'INNOCÈNCIA

Introducció ....12
Introduction

El Pastor ....13
The Shepberd

El Camp que Ressona ....14
The Ecchoing Green

L'Anyell ....16
The Lamb

El Noiet Negre ....17
The Little Black Boy

La Flor ....19
The Blussom

L'Escura-xemeneies ....20
The Chimney Sweeper

El Noiet perdut ....21
The Little Boy lost

El Noiet trobat ....22
The Little Boy found

Cançó de Riure ....23
Laughing Song

Una Cançó de Bressol ....24
A Cradle Song

La Imatge Divina ....26
The Dioine Image

Dijous Sant ....27
Holy Thursday

Nit ....28
Night

Primavera ....30
Spring

Cançó de la Mainadera ....31
Nurse's Song

Joia Infantil ....32
Infant Joy

Un Somni ....33
A Dream

Sobre el Dolor d'Altri ....34
On Anothers Sorrow

CANÇONS D'EXPERIÈNCIA

Introducció ....37
Introduction

Resposta de la Terra ....38
Eurth's Answer

El Terròs i el Codolell ....39
The Clod & the Pebble

Dijous Sant ....40
Holy Thursday

La Noieta Perduda ....41
The Little Girl Lost

La Noieta Trobada ....43
The Little Girl Found

L'Escura-xemcneies ....45
The Chimney Sweeper

Cançó de la Mainadera ....46
Nurses Song

La Rosa Malalta ....47
The Sick Rose

La Mosca ....48
The Fly

L'Àngel ....49
The Angel

El Tigre ....50
The Tiger

El meu Gentil Roser ....51
My Pretty Rose Tree

Ai, Gira-sol ....52
Ah!, Sun flower

El Lliri ....53
The Lilly

El Jardí de l'Amor ....54
The Garden of Love

El Petit Rodamón ....55
The Little Vagabond

Londres ....56
London

L'Abstracció Humana 5?
The Human Abstruct

La Pena de l'Infant ....58
Infant Sorroe

Un Arbre Verinós ....59
A Poison Tree

Un Noiet Perdut ....60
A Little Boy Lost

Una Noieta Perduda ....61
A Litlle Girl Lost

A Tirsa ....63
To Tirzah

El Collegial ....64
The School-Boy

La Veu del Bard Antic ....66
The Voice of the Ancient Bard

Una Imatge Divina
A Divine Image

Taula cronológica ....69

© Biblioteca de la UOC